onsdag, mars 28, 2007

torsdag, mars 15, 2007

Enjoy the ride!

Parkering er undervurdert!

Vi går for et minimumsantall parkeringsplasser i forhold til stadionprogrammet som skal inn på tomta. Dvs. 2000 parkeringsplasser.
Vi deler parkeringsareasla i 3. To "piruetter" leggast i nedre del av Valle. Slik skaper dei eit inngangsparti til parken samtidig som bilistar kan kjøre gjennom deler av parken på leiting etter ledig parkeringsplass.
Midten og hovedareala av parken er bilfrie.
På nordsida av stadionen ligg eit eget parkeringshus i 3 etasjer. Nederste etasje kan tidvis sperrast fullstendig. Andre etasje er på bakkenivå og går i ett med en skatepark. Skaterar med fleire kan benytte seg av desse heile dette nivået når det ikkje er kamp på stadion.
Areala kan programerast til breaking, grafittikunst, go cart, paintball mm.

Premiss:
Alle arealer på bakkenivå er til ei kvar tid tilgjengelig for parken sine brukarar!

Piruett-parkeringParkering i tre etasjer med multiprogramering av parkeringsarealer


Skiveprinsippet


Diamonds are for ever!

En park skal formast. Og ein park kan formast på så uendelig mange måtar. For å nærme oss eit organiseringsprinsipp laga vi oss tre mulighetsstudier:

1. Diamonds are for ever


Konsept:

Parken er i belagt med ulike typer dekker. Mesteparten av parken er på bakkenivå, men noensteder i parken vil den brette seg over noen bygningsvolumer som rommer næringen.Stadion vil på samme måte bli en integrert del av parklandskapet, ved at landskapet bretter seg inntil og over. Dekkene danner klare avgrensede områder; aktivitetsområder og åpne plasser. 45 500 m2 næringsareal (grunnflate).

2. Storyboard


Konsept:
Lanskapet organiseres i striper, og hver stripe blir dekket av et bygningsvolum.Disse konstruksjonen vil danne et bølgende landskap, der rommene under vilinneholde næringen. Parken sprer seg utover over volumene, og hver stripe fårulike karakter både i form av dekker og aktiviteter.
50 000 m2 næring i grunnplan.

3. Pumpki Pie

Konsept:
Volum skytes opp av dekket og danner orienteringspunkt i parken.Stisystemet organiseres ut i fra disse volumene og skaper sammen med volumene differensierte rom i parken.
Første etasje i volumene som ligger spredt rundt har et åpent preg og er tilgjengelig for alle brukerene av parken.
Stadionbygget skytes ut som det klart største volumet i parken.

AREAL
Grunnflate: 60.500 m2.

Grunnflate + 10 etasjer næring i stadionbygget: 159.000 m2

Grunnflate + 10 etasjer i stadionbygget + 3 etasjer i oppbrettbygg: 229.000 m2