torsdag, august 30, 2007

Kjell Erik Killi Olsen - utstilling i Trondheim

Om Kjell Erik Killi Olsen er det sagt:
Kunstneren er født i 1952 i Trondheim. Han blir beskrevet som kunstens popstjerne og skaper kunst som treffer rett i hjertet.
Killi Olsen er utdannet ved Statens Kunstakademi og ved et kunstakademi i Polen. Kunstneren er internasjonal og har holdt en rekke utstillinger i flere land i tillegg til i Norge. Alle betydningsfulle gallerier og muséer har kjøpt kunst av Killi Olsen.Form!

Johan Slørdal gav meg denne sære forma opp i hendene..
her ein fotografisk dokumentasjon.
Mulig at det dukker opp fortolkninger av objektet utover i bloggen!onsdag, august 29, 2007

SUPERSTUDIE 1: KINA

TRADISJONELL ARKITEKTUR

Logikk
En kinesisk struktur er basert på prinsippet om balanse og symmetri.
Kontor, boliger og palass lar alle hovedstrukturen vere ein akse som vender seg mot sør. Sekundærstrukturane underordner seg denne logikken i fløyer mot vest og aust. Distribusjonen av interne rom reflekterer dei kinesiske sosiale og etniske verdiane. Hierarkiet innan ein familie gjespeglar seg i arkitekturen.

Tak
Tak er veldig viktig i den kinesiske arkitekturen. Ikkje berre beskytter dei mot den fysiske virkeligheita. Vonde krefter blir av buddistane sett på som rette linjer. Av denne grunn er taka alltid kurva - for ikkje å invitere vonde ånder!

Hagearkitektur
Er ei anna form for kinsesisk arkitektur som er ein del av den rike kinesiske arven. Hagearkitekturen er ein kombinasjon av menneskelaga panorama og naturleg landskap.

Feng shui
I arkitektnytt 2004/13 kan du lese ein utfyllande artikkel om Feng shui, østen sin arkitekturmanual.

Teaser:
"Feng shui er kinesisk arkitektur- og miljøanalyse, og hører til de geomantiske vitenskaper. Dette fagområdet beskriver hvordan den levende jordens energisystem virker, og hvordan mennesket påvirkes. Geomantikk har alltid vært de innviede arkitekters eiendom, men vestens tradisjoner er nå nesten glemt.
Feng shui er derimot spredt og popularisert over hele verden. Ofte er det de enkle og overfladiske deler vi får høre om. Intensjonen her er å presentere den dypere delen av feng shui, som kalles kompass-skolen."


Om du vil lese meir:
http://www.arkitektnytt.no/page/detail/article/10831/news-4-258.html


KINA - NY ARKITEKTUR
Er den nye arkitekturen i Kina kinesisk?!

"China's going to have its own Le Corbusier": Zhang Xin

High profile architects and real estate developers are accused of using China as a place of experimentation. Zhang Xin, Co-CEO of SOHO China, the country's most succesful real estate developer, asks: What's wrong with that?
Every creative industry needs to experiment.
Zhang Xin talks to Daragh Moller.

Q1. Real estate developers like SOHO China have been criticised for passing over the opportunity to highlight the work of Chinese architects in favour of working with international architectural "stars." Some of SOHO China's most ambitious projects are designed by international "star" architects such as Peter Davidson, Zaha Hadid, Patrik Schumacher and Riken Yamamoto.
What does this say about China's architects and the state of a national or "indigenous" modern architecture?

I haven't seen anything that could be described as Chinese architecture in the last hundred years, frankly. When you consider Chinese architecture you immediately refer to architecture like the Forbidden City. A lot of China's urban architecture was built between the 1950s and early 1970s and mostly in a Russian style that was already no longer Chinese.

(les resten av dette intervjuet på http://www.btmbeijing.com/contents/en/btm/2004-09/cover/soho)
Mykje ny eksprimentell arkitektur har altså blitt oppført i Kina dei siste åra.
Her er nokre døme:


Casino of Macau, China
http://www.paul-andreu.com/pages/projets_recents_macao_gb.html

National Grand Theater of China, Beijing
http://www.paul-andreu.com/pages/projets_recents_operapek_g.html

Technology and Science Enterprising Center, Chengdu
http://www.paul-andreu.com/pages/projets_recents_chengdu_gb.html

Oriental Art Center, Shanghai, China
http://www.paul-andreu.com/pages/projets_recents_oac_gb.html

CCTV - STATION AND HEADQUARTERS, CHINA, BEIJING, 2002
http://www.oma.eu/index.php?option=com_projects&view=portal&id=55&Itemid=10

BeijingMan - med til dømes 798 New Art District
http://beijingman.blogspot.com/2006/01/branding-and-dashanzi-art-district.html

BEIJING BOOKS BUILDING, CHINA, BEIJING, 2003
http://www.oma.eu/index.php?option=com_projects&view=portal&id=38&Itemid=10

tirsdag, august 28, 2007

Ein plan!

Har ein liten plan:
- lese Verdenskunsten frå perm til perm
- kvar veke har eg fokus på eit nytt land og gjer eit superstudie på landet sin arkitektur
- arbeide i mørkerommet vi har på salen
- øve meg på å sjå og formidle det eg ser raskt:
skisse min. 50 stk skisser kvar veke (dvs. min. 800 skisser dette semesteret!)
- male meg gjennom eit tema (vurderer klimadebatten)
:)

mandag, august 27, 2007

VISUELL KOMMUNIKASJON

Eg har fullført bachelorgrad i arkitektur ved Arkitekthøgskolen i Oslo og har no forflytta meg nordover. Trondheim og NTNU er basen eg skal tilbringe mykje tid på dei neste to åra fram mot målet - å bli en skikkelig arkitekt :)
Det første kurset eg skal ta ved NTNU heiter Visuell Kommunikasjon.
Nærmere beskrivelse av kurset kjem seinare..
Kunstner Erling Rhode er faglærar. Ellers skal vi ha gjesteundervisning av ein meksikansk og ein japansk kunstnar.
Eg starta semesteret med ein inspirasjonstur til Oslo!
Legger ved nokre bilete frå Munch Museet:


KLANENS LEIKARGRINDAlle stadioner som bygges i dag er privat finansierte og i følge Entra kreves det 60.000 m2 næring for å realisere en stadion for VIF. Vi har 25.000 m2 næring i stadion og 50.000 m2 fordelt på tre anlegg i parken.
I tillegg til den private finansieringen vil det også av flere grunner være interessant for kommunen å investere i prosjektet fordi det vil gi mye igjen til byen; opprusting av breddeidretten, styrker lokalmiljøet og ny turistattraksjon. For at denne ikke skal skape en ekskluderende næringpark har vi lagt en premiss om at all aktivitet på bakkeplan skal være tilgjengelig for alle. Ved å kombinere park og næring dannes en hybrid. De to komponentene beriker hverandre og sammen med aktivitetspunkt i parkkjernen skaper de bruksparken.

Fleksibel fasade


Fleksible veggar til stadionen. Kan til dømes vise lagoppstillinga til heimelaget.
Når kampen nærmar seg slutt kan veggane trekkast til side og publikum
kan fritt forlate stadionen i alle retningar.

Ny norsk parktypologi

Utformingen av parken er basert på kjente norske elemnter i ny organisering.
Bjørkeskogen, løvetannenga og mosedekket brukt i ny setting.

PARKPLANEN
VIF får i større grad enn i dag et eget område der flere av deres aktiviter kan samles. Dette, i
kombinajson med at parken brukes hele tiden av andre, vil bidra til å skape en større bevissthet rundt VIF og gi forreningen en sterkere identitet.

I Aftenposten 23.05.07 uttaler Ingebrikt Steen Jensen: “Det skal ikke mange ungdommer på skråplanet til, før det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på stadion.”

Vi tror at et stadionanlegg alene ikke er nok til å skape en møteplass for ungdommen og lokalmiljøet. Men ved å integrere breddeidretten i større grad vil man skape et lokalmiljø som er aktivt og levende hele uken, og ikke bare annenhver helg når det er kampdag. Parken vil i tillegg til idretten romme andre kulturelle aktiviteter som konserter og utstillinger og dermed
tiltrekke seg et enda bredere publikum.

BRUKSPARK

Valle er i dag en grønn lomme i et område preget av næring. Dette er en urbanitet vi vil beholde og videreutvikle i prosjektet vårt. Vi vil beholde Valle Hovins åpenhet, men gjøre den tilgjengelig for flere brukergrupper. Vi vil gi Oslo en ordentlig brukspark.


Få vet hvor Valle Hovin egentlig ligger. Den mentale avstanden til området er mye lenger enn den faktisk er, for står du på Jernbanetorget i sentrum er det like langt til Frognerparken som
det er til Valle. Det går flere gå- og sykkelstier gjennom området i dag. Men siden få kjenner til
området blir disse i hovedsak brukt av folk som bor i tilknytning til den.
Ved å skape en brukspark kan Valle bli et aktivt område som appelerer til flere enn fotballspillere og skøyteløpere. Slik skapes en større bevissthet rundt området, og stiene gjennom østparkene kan bli en alternativ turløype med Valle som et stoppepunkt.