torsdag, november 29, 2007

Nytt forsøk!

Sprayinga av prikkane vart ikkje god nok i går så i dag mala eg over biletet og fekk hjelp av Hege til å halde sjablongen nede mot biletet medan eg spraya.
Og det blei mykje, mykje betre!

Var berre ikkje fornødg med bakrunnen da eg var ferdig..
.. så eg mala nokre strøk med veldig gjennomskinnelig maling OVER prikkane.
Og det funka! Eg er fornøgd!

Dimensjon blå-maleriet:
100 cm x 100 cm.

Teknikk:
Akryl og spraylakk
Her er litt av engleproduksjonen hittil. Den kvite engelen er ikkje ferdig enda.. men den krevde slik detaljering at eg måtte ha litt pause frå den.
Dette er dagens nye forsøksbilete!
Har mala ein "detalj" av det store, raude biletet!

Dimensjon: 1,22 cm x 60 cm
Zooma inn på detaljen.
Bileta på bloggen er tatt med min supermobiltelefon! Det duger. Om enn ikkje beste kvalitet!

onsdag, november 28, 2007

Stykkevis og delt!

Når vi er midt oppe i ein situasjon kan det vere vanskelig å fatte den. Vanskeleg å ta dei rette avgjerelsane.
Med litt tid som avstand kan situasjonen bli tydelegare. Vi blir i stand til å sjå samanhengen situasjonen stod i og forstå den på ein annan måte.

Serien av bilete eg er i ferd med å male er knytt saman i motiv. Fargebruk og teknikk kan variere. Nært inn på bileta kan motivet vere vanskeleg å fange. Vi blir blinda av detaljar.
Først om du gir deg tid til å kike på bileta med litt avstand og sjå dei i samanheng med dei andre bileta gir bileta meining.Det er ikkje alltid lett å sjå klart. Jostein Gaarders seier i " I et speil, i en gåte":

"Vi ser alt sammen i et speil. Nå har du fått gløtte igjennom glasset til den andre siden. Jeg kan ikke pusse hele speilet rent. Da ville du kanskje sett enda mer, men da ville du ikke lenger se deg selv."
Hovudmotivet i bileta er ein barneengel. Ariel; engelen i boka, er ein barneengel. Han har ikkje blitt så god på å gjømme seg for menneska enda og blir oppdaga av det kreftsjuke barnet, Cecilie!

Englane i bileta er heller ikkje alltid like lette å oppdage.
Dette er vel en engels vesen!

Innlevering Vis.kom. 3

Fargane blei skikkelig skrudde når dei kom inn i bloggen.. men her er i innleveringa mi i faget Visuell Kommunikasjon 3.

Eg endte altså opp med ei potefølgje. I henne har eg presentert nokre prosjekt eg har arbeida meg tidlegare i studiet samt arbeidet med linjer, flater og logo. Logoen kjem til syne både nederst til høgre på kvar side + i modellfoto på dei siste sidene.
Grid-systemet eg har organisert portefølgja etter er fem ruter horisontalt og tre ruter vertikalt med mellomrom på 6 mm i begge retningar. Totalformatet er 42 x 20 cm.mandag, november 19, 2007

Visuell Kommunikasjon 3

Eg har tatt til på eit nytt kurs! Og innlevering er om ei veke!
Kurset er ei øving i grafikk. Vi skal
1. komponere linjer (horisontale og vertikale) og
2. flater (frå kontur til form)
3. LOGO som eit grafiks teikn i svart/kvit og
4. Konsept med eit gridsystem til portefølgje eller andre presentasjons formål.
Så er er litt av det eg har jobba med dei siste dagane:

fredag, november 16, 2007

LITT FRÅ LONDONTUREN!

British Museum - nytt tak teikna av Foster+Partners.
Mange gode luncher blei inntatt på ulike kafèar. Godt etter lange økter med museums- og utstillings-trasking!
White Cube
Lysekorna i Albert & Victoria Gallery.
London Bridge!
Grafikk. Utstilling på Design senteret.
Og mote!

Sprekken gjennom betonggolvet på TATE Modern. En instalasjon som mest sansynlig blir permanent!
Inngangspartiet til British Museum.

Serpentine Gallery:
Ein temporær kunst/arkitekturinstalasjon. Er mellom andre teikna av arkitektar frå Oslokontoret Snøhetta.
Inne i paviljongen.

Lamper designa av Zaha Hadid. Utsilling av henne på Design senteret.
Modell av eit av Hadid's prosjekter. Ho har 250 arkitekter under seg og leverer mykje eksprimentell arkitektur. Ikkje alt har ord på seg for å fungere like bra.. Men veldig flott utsilling å sjå i alle fall!


søndag, november 11, 2007

LONDON!

Saa er vi i LONDON paa studietur! Vi har no snart vore her ei veke og opplegget har vore intenst og veldig spennende! Har vore innom ein stor del av det London har aa by paa naar det kjem til museum og kunstutstillinger; Inspirerende. Gleder oss til aa komme heim og gi alt i innspurten foer det er VI som skal lage utstilling.. JOHOO!
Kjem heim tirsdag 13. novemer paa ettermiddagen. 13. desember skal vaar utstilling staa klar!

torsdag, november 01, 2007

TRØNDELAGSUTSTILLINGA 2007

Mitt bidrag til Trøndelagsutstillinga 2007! Så får vi sjå om eg blir refusert eller tatt med videre!TRØNDELAGSUTSTILLINGA 2007
PROSJEKTBESKRIVING

Dei fire bileta eg sender inn er deler av eit prosjekt eg arbeider med som eg har gitt tittelen ”med skit på vingane”.

Eg er opptatt av kontrastane som omgir oss. Verda blir rikare av kontrastar. Ved å sette kontrasterande element opp mot kvarandre blir kvart av elementa sterkare. Lys er aldri så lyst som etter stummande mørke. Aldri har ei gruppe sterkare identitet enn når den står opp mot ei anna gruppe.
Verda blir fattigare å leve i dersom vi ignorerer ytterpunkta. Den eine sida av ei sak. Ved å sjå vekk i frå element vi ikkje kan like reduserer vi virkeligheita og lever i ei løgn. Verda er kontrastar med hav av nyansar i mellom. Tek vi vekk eit ytterpunkt svever nyansane heimlause.

Alle kontrastar er ikkje like lette å oppdage som til dømes korleis raud står i kontrast til grøn. Nokre kontrastar krever meir. Krever at vi lever oss inn i dei med meir enn auget. At vi ser. Forstår. Føler. Snakker. Kontrastar som ved erkjenning i sin natur krever handling.
Det er som om vi ikkje lar virkeligheta velte inn i dei varme stovene våre. Dei kvite, reine, varme stovene våre. Vi veit. Vi ser at verda øydeleggast. Vi taler kloke og opplyste ord. Men orda fører ikkje til handling og blir dermed tomme ord. Og vi blir englar med skit på vingane.