fredag, november 14, 2008

Long time...


No er det lenge sidan eg har oppdatert denne bloggen. Men eg driv no på og jobbar på skulen likevel. Vi arbeider no med utviklinga av Oslo regionen. Senarioet vårt går ut i frå at veksten ein ser i dag vil fortsette - noko som vil kreve langt fleire boligar enn i dag. Ved å fokusere på båttrafikk som kollektivt framkomstmiddel kan avstandar - både fysisk og mentalt - kortast ned og det kan bli andre pendlerstiuasjonar enn i dag

Bilde1:
Utsikt mot aust. Terminalbygget er i enden av denne bygningsmassen.
Bilde 2:
Artificial Park. Lokk med parkering under, park på toppen. Bilde tatt mot sør. Det er terminalbygget du ser i enden.


Bilde 3:
Fysisk og visuell kontakt mellom plazaen i forkant og parken i bakkant.
Bilde 4:
Å komme til Rolfsbukta og Fornebu med båt kan sjå slik ut! Handlegate i front.

Gruppa mi jobber med Fornebu. Korleis bør Fornebu utviklast med tanke på den store veksten i befolkning. Og korleis bør hovednoden utformast. Vi har lagt båtterminalen i Rolfsbukta - i direkte tilknytning til både buss og CityTram-stopp der. Videre vil vi at Fornebu skal vekse ut i frå dette kjernepunktet. Onsdag hadde vi midtsemester-gjennomgang. Vi presenterte oppgåva vår gjennom ei web side. Den er ikkje på nettet enda men eg skal legge den ut her etterkvar.