tirsdag, mars 11, 2008

ENERGI PAVILJONG på toppen av Sentralblokk2

Dei siste 3 vekene har vi jobba med å teikne ein temponær paviljong på toppen av Sentralblokk 2 på Gløshaugen NTNU. Paviljongen skal huse utstillingslokaler for energi og miljøaktiviteter. Det skal også vere kafè og toaletter i paviljongen. Ved å lese plansjane vil du få eit innblikk i kva vi la til grunn i vår prosjektering.
Vi ville ikkje berre lage eit rom for utstilling men la paviljongen i seg sjølv vere ein del av utstillinga!