mandag, september 04, 2006

29.08.06 Digital kreativitet


Kreativitet er noko eksternt.. påstår Birger Sevaldsen.
Han har skreve ei bok om digital kreativitet.
Kreativitet er ikkje noko som er inne oss sjølve.
Også Pablo Picasso måtte ha inspirasjon utanfrå. Frå afrikansk kunst til dømes.

Kva er kreativitet?
- Å utforske muligheter? Å oppdage ting medan vi arbeider?
Vi repeterer oss sjølve. Utfordringa ligg i å utfordre vår escimata, vår tankebane, våre prototyper!
Kan ein lære kreativitet?
-Og kvar går grensa mellom idè, tanken og det visuelle?
- Eksisterer ei slik grense?
Vi kan lære nye metodar.

Endrer ein PROSESSEN - endrar ein også PRODUKTET.
Eit diagram kan vere eit redskap for å drepe forutfornemmelsar!
Picasso sa: I am not creating - I am finding!

"Are you a genius?"

Ingen kommentarer: